A spanyol hagyományos igék

A spanyolban - akár hagyományos, akár rendhagyó igéről van szó - háromféle igét különböztetünk meg, végződés alapján:

- AR, 

- ER, 

- IR végű igék.

Az -AR végűek között találod a legkevesebb kivételes igét.

 

Azt, hogy egy spanyol ige hagyományos-e avagy rendhagyó, nem az ige végződése, hanem az igető változásai döntik el. A ragozás során minden olyan ige egyforma ragot kap, amelyik egy kategóriába tartozik. Tehát, például minden -IR végű igének ugyanaz lesz a ragsora, függetlenül attól, hogy rendhagyó-e vagy sem.

 

Nézzük ezeket a ragsorokat!

- AR végű igék:

-o

-as

-a

-amos

-áis

-an

 

- ER végű igék:

-o

-es

-e

-emos

-éis

-en

 

-IR végű igék:

-o

-es

-e

-imos

-ís

-en

 

Hogyan ragozunk?

Fogod az igét a szótárból, megnézed, van-e csillag mellette. Ha van, azt még egy kicsit hanyagoljuk, a csillag megléte ugyanis rendhagyó igére utal. Ha nincs csillag, akkor kövesd az alábbi lépéseket:

- levágod az igéről az -AR / -ER / -IR végződést, épp amit találsz

- a maradékhoz (amit igetőnek hívunk) hozzápakolod az ige végződésének megfelelő ragokat. Ilyen egyszerű!

 

Példák

-AR végű hagyományos igék például: trabajar (dolgozni), estudiar (tanulni), terminar (befejezni), saludar (köszönni). Ragozzuk el mondjuk az estudiar-t!

Levágjuk az -AR végződést, marad az estudi- igető. Ehhez jönnek a ragok:

- estudio - én tanulok

- estudias - te tanulsz

- estudia - ő tanul

- estudiamos - mi tanulunk

- estudiáis - ti tanultok

- estudian - ők tanulnak

 

-ER végű hagyományos igék például: comer (enni), beber (inni), vender (eladni), creer (hinni). Mutatom a beber ragozását!

Levágjuk az -ER végződést, marad a beb- igető. Ehhez jönnek a ragok:

- bebo - én iszom

- bebes - te iszol

- bebe - ő iszik

- bebemos - mi iszunk

- bebéis - ti isztok

- beben - ők isznak

 

-IR végű hagyományos igék közé tartoznak: escribir (írni), permitir (megengedni), imprimir (nyomtatni), vivir (élni). Így ragozzuk az imprimir igét:

Levágjuk az -IR végződést, marad az imprim- igető. Ehhez jönnek a ragok:

- imprimo - én nyomtatok

- imprimes - te nyomtatsz

- imprime - ő nyomtat

- imprimimos - mi nyomtatunk

- imprimís - ti nyomtattok

- imprimen - ők nyomtatnak

 

Ugye, milyen egyszerű? Bonyolítsuk egy kicsit! :)

 

E/1-ben rendhagyó igék

Az alábbi igék nem rendhagyók a szó szoros értelmében, de tény, hogy E/1 személyben az igetövük megváltozik. A többi személyben viszont semmilyen atrocitás nem éri őket, visszaállnak az eredeti tövükre és úgy tesznek, mintha teljesen normálisak lennének. :)

 

1.) - CER és -CIR végű igék

A -CER és -CIR végű igéknél E/1-ben bekerül egy -z- az igető utolsó betűje, a -c- elé.

Például: conocer (ismerni), ejercer (pl. hatalmat gyakorolni), traducir (fordítani), conducir (vezetni)

Ragozzuk el a conducir igét!

- conduzco

- conduces

- conduce

- conducimos

- conducís

- conducen

 

2.) Az igetőbe -g- kerül

Van pár olyan ige, ahol az igető utolsó mássalhangzója vagy -g-re változik, vagy -g-vel egészül ki, de csak E/1-ben. Ilyenek: hacer (csinálni), salir (kimenni), poner (tenni, rakni). Olyanok is tartoznak ebbe a csoportba, amelyek igetöve magánhangzóra végződik, így ők -igo igevégződést kapnak E/1-ben ragozva. Ilyenek: traer (hozni), caer (esni).

Ragozzuk el a salir-t és a traer-t!

SALIR

- salgo

- sales

- sale

-salimos

- salís

- salen

 

TRAER

- traigo

- traes

- trae

- traimos 

- traís

- traen

3.) -GER, -GIR végű igék

A -GER, -GIR végű igéknél E/1-ben ragozva a -g-ből -j- lesz. Nehéz olyat találni, ami csak ebben rendhagyó, mert a legtöbb ilyen végű igének egyéb macerái is vannak, például tőhangváltók. Egyszerűbb -GER, -GIR végű igék a rugir (bömbölni, pl. oroszlán), acoger (befogadni), dirigir (vezetni, igazgatni), escoger (kiválasztani).

Ragozási példák:

- escojo

- escoges

- escoge

- escogemos

- escogéis

- escogen

 

- dirijo

- diriges

- dirige

- dirigimos

- dirigís

- dirigen

 

4.) E/1-ben rendhagyók

Létezik aztán olyan dinka igecsoport is a spanyolban, amelynek tagjai csak E/1-ben vesznek fel valami lehetetlen és kikövetkeztethetetlen alakot, a többi személyben követik szépen a megszokott kis igetövüket. Sajnos őket magolni kell, de vigasztaljon az, hogy nagyon gyakori igékről van szó, ezért könnyű őket megjegyezni.

Ilyenek: saber (E/1: sé), caber (E/1: quepo), ver (E/1: veo), dar (E/1: doy).

Egyet megmutatok végig:

DAR

- doy

- das

- da

- damos

- dais

- dan